zondag 26 januari 2014

donderdag 2 januari 2014

Verhalen voor het sterven gaan


Ik werk momenteel aan 'Verhalen voor het sterven gaan', een boek samengesteld door Marc Cosyns:
Het plezier van voorlezen aan kinderen en voorgelezen worden houdt niet op als je ouder wordt. Door verhalen aan elkaar door te geven, vinden mensen elkaar in hun diepste behoeften, verlangens en emoties. Verhalen sterken, ontroeren, troosten, verhelderen… een leven lang, tot bij het sterven.
Marc Cosyns, huisarts, docent, opiniemaker en bevoorrecht deskundige inzake stervensbegeleiding, verzamelt nieuwe teksten die zowat vijftig auteurs speciaal maakten voor Verhalen voor het sterven gaan zoals o.a. Nic Balthazar, Jean Paul Van Bendegem, Diane Broeckhoven, Marc Eyskens, Manu Keirse, Ilah, Griet Op de Beeck, Wim Opbrouck, Alain Platel en Pascale Platel, Sigrid Spruyt, Joke Van Leeuwen en Paul Verhaeghe.
In de bijzondere vormgeving van Jurgen Walschot nodigen deze verhalen uit tot lezen en voorlezen voor wie in de laatste levensfase is.
Op zijn beurt is deze verzameling een inspiratiebron voor verder lezen in de werken van auteurs die over het thema sterven, dood en rouw schreven, tekenden...

Ik probeer elke bijdrage van een tekening of grafische ingreep te voorzien. Maar kijk gerust al eens mee over mijn schouder:


Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag en zal voorgesteld worden op 6 februari 2014 in de Minardschouwburg te Gent.